Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

Príomhbheartais an Aontais Eorpaigh d'Éirinn

Tá an AE gníomhach i méid mór réimsí beartais, idir chearta an duine, iompar agus trádáil. Cliceáil ar na naisc thíos le heolas nuashonraithe a fháil faoi na príomhréimsí beartais seo a leanas agus faoin gcaoi a dtéann siad i bhfeidhm orainn in Éirinn

Agriculture and rural development

The EU supports Irish farmers and rural greening and sustainable development through financial support, funding for research and innovation

Iascaigh in Éirinn

De bharr gur Ballstát den Aontas Eorpach í Éire, tugtar tacaíocht d’iascairí agus do phobail iascaireachta, don chomhshaol muirí agus do thomhaltóirí táirgí éisc na tíre sin.

EU economic policy and Ireland

EU membership has helped Ireland transition from economic stagnation in the middle of the last century into a nation with a modern economy based.

Taighde agus nuálaíocht an Aontais in Éirinn

Is gnéithe ríthábhachtacha iad an taighde agus an nuálaíocht (T&N) chun todhchaí eacnamaíochta na hÉireann a chinntiú agus tá siad ag croílár bheartais an Choimisiúin Eorpaigh.

Tionchar Brexit ar Éirinn

Maidir le cinneadh na Ríochta Aontaithe imeacht as an Aontas, tá iarmhairtí forleathana aige sin ar shaoránaigh, ar ghnólachtaí, ar lucht riaracháin phoiblí agus ar gheallsealbhóirí, go háirithe in Éirinn.

An tAontas Eorpach agus Mná na hÉireann

Mar thoradh ar bhallraíocht na hÉireann san Aontas, rinneadh roinnt píosaí reachtaíochta a achtú in Éirinn a bhfuil feabhas curtha acu ar shaol mhná na hÉireann.

EU taxation policy and Ireland

EU Tax Policy focuses on removing tax obstacles to all cross-border economic activity, eliminating harmful tax competition & combatting tax evasion