Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

Cónaí, obair, staidéar

Do chearta

Tá saoránacht an Aontais ag náisiúnaigh na hÉireann agus náisiúnaigh na mBallstát eile go huathoibríoch, agus baineann siad araon tairbhe as cearta tábhachtacha faoi dhlí an Aontais.

Do thuairim a nochtadh

Faigh eolas faoin gcaoi le páirt a ghlacadh i gcinnteoireacht an Aontais agus le cur leis an bpróiseas sin ar leibhéal an Aontais agus laistigh d’Éirinn araon.

Cónaí i mBallstát eile den Aontas

Faigh eolas faoi chónaí, cúram sláinte, slándáil shóisialta, pósadh, uchtú, vótáil i dtoghcháin, cánachas, pinsin, feithiclí agus ceadúnais tiomána

Obair a dhéanamh i mBallstát eile den Aontas

Tá náisiúnaigh an Aontais i dteideal obair a dhéanamh in aon Bhallstát den Aontas gan cead oibre a bheith ag teastáil uathu.

Fostaíocht a fháil in institiúidí an Aontais

Eolas maidir le gairmeacha in institiúidí an Aontais, conas iarratas a dhéanamh agus conas teacht ar fholúntais.

Deiseanna fostaíochta le Gaeilge in institiúidí an Aontais Eorpaigh

Faigh eolas faoi na deiseanna fostaíochta is déanaí atá ar fáil do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu in institiúidí an Aontais.

Ag taisteal duit san Eoraip

Faigh eolas faoi thaisteal laistigh agus lasmuigh den Aontas agus faoi chearta taistil