Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

An Spás Poiblí Eorpach

I ngeall ar shrianta COVID-19, tá an Spás Poiblí Eorpach dúnta faoi láthair.    

View of the conference room
European Commission

Is éard a chuirtear ar fáil sa Spás Poiblí Eorpach in Áras na hEorpa ionad tarraingteach, i lár na cathrach, do chomhdhálacha, cruinnithe, taispeántais agus imeachtaí cultúrtha.

Tá na saoráidí go léir ar fáil d’imeachtaí neamhthráchtála a bhaineann leis an Aontas, agus cuirtear ar fáil iad saor in aisce.

Is éard a chuirtear ar fáil sa Spás Poiblí Eorpach freisin eolas agus foilseacháin saor in aisce maidir le stair agus forbairt an Aontais, institiúidí an Aontais agus roinnt réimsí beartais de chuid an Aontais.

Maidir leis an Spás Poiblí Eorpach

Tá dhá sheomra cruinnithe ar fáil ar leibhéal na talún: seomra comhdhála mór agus seomra cruinnithe beag (seomra boird).

Tá an seomra cruinnithe beag ar fáil do ghrúpaí nach bhfuil níos mó ná 14 dhuine iontu.

Tá áit sa seomra cruinnithe mór do suas le 70 duine ar a mhéad, ach braitheann an méid sin ar an leagan amach a roghnaítear.

Áiseanna

  • Suíocháin inaistrithe
  • Scáileán closamhairc anuas agus trealamh buan
  • Wi-Fi saor in aisce
  • Áiseanna cistine do lónadóirí
  • Inrochtana i gcathaoir rothaí