Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Representation in Ireland

Obair a dhéanamh i mBallstát eile den Aontas

Faigh eolas faoi chearta oibrithe, aitheantas le haghaidh cáilíochtaí gairmiúla agus comhordú slándála sóisialta san Aontas.

Obair a dhéanamh i dtír eile

Mar náisiúnach den Aontas, tá tú i dteideal obair a dhéanamh d’fhostóir nó mar dhuine féinfhostaithe in aon Bhallstát agus ní gá cead oibre a bheith agat.

Comhordú Shlándáil Shóisialta an AE

Cuireann an tAontas Eorpach rialacha comhchoiteanna ar fáil chun do chearta slándála sóisialta a chosaint agus tú ag gluaiseacht laistigh den Eoraip (27 mBallstát an Aontais + an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua, an Eilvéis).