Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

An tAontas Eorpach i gCoinne na Bréagaisnéise

Awareness-raising of the risks of disinformation and information manipulation
European Commission

Is beag gné de shaol na hÉireann nach bhfuil feabhas tagtha uirthi de bharr gur cuid den Aontas Eorpach sinn – ár nósanna oibre agus taistil, ár nósanna siopadóireachta, cáilíocht an chomhshaoil, na deiseanna foghlama atá ann dúinn, agus an tslí a ndéanann lucht gnó na tíre a gcuid earraí agus seirbhísí a dhíol agus a cheannach.

Is comhghuaillíocht pholaitiúil agus eacnamaíoch ar leith é an tAontas Eorpach ach anuas air sin, is é an tionscadal síochána is rathúla riamh é. D’ainneoin a rathúil is a bhí an tAontas Eorpach, is iomaí míthuiscint a bhaineann leis agus is minic gur ábhar imní na míthuiscintí sin.

Bíodh sin mar atá, is furasta na míthuiscintí sin a chur ina gceart ach na fíricí a bheith againn. Seo linn agus inseoimid an fhírinne faoin Aontas Eorpach seo is leat.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi ghníomhaíochtaí an Aontais chun an bhréagaisnéis a chomhrac, féach:

Cumarsáid straitéiseach agus dul i ngleic leis an mbréagaisnéis

EUvsDisinfo - Ukraine

EUvsDisinfo – tionscadal suaitheanta Thascfhórsa Cumarsáide Straitéisí an Oirthir de chuid na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí

Uirlisí le haghaidh múinteoirí – Conas an bhréagaisnéis a aithint agus a chomhrac

Treoirlínte do mhúinteoirí agus oideoirí chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis agus chun an litearthacht dhigiteach a chur chun cinn tríd an oideachas agus oiliúint 

Treoirlínte eiticiúla d'oideoirí maidir le húsáid na hintleachta saorga agus sonraí sa teagasc agus san fhoghlaim

Cód Cleachtais 2022 maidir leis an mBréagaisnéis

Na fíricí a sheiceáil

  • Factsheet

In early April 2022, news emerged that Russian military forces had killed scores of civilians in the Ukrainian town of Bucha. Russian propaganda kicked in with a spree of lies about the massacre. Over time, we have seen a new generation of falsehoods arise.

  • Am léitheoireachta: 5 nóiméad
  • Bileog eolais

San fhorléargas seo, nochtfaimid cuid de na bréaga is mó faoin gcogadh atá á scaipeadh go gníomhach tríd an éiceachóras bréagaisnéise atá ar son na Creimile.

  • Am léitheoireachta: 25 nóiméad
  • Factsheet

Just 1% of Ireland's active raised bogs remain after years of land reclamation and turf-cutting and the Commission has asked Ireland to take action.

  • Am léitheoireachta: 1 nóiméad
  • Factsheet

Although the European Union is sometimes accused of being undemocratic, all EU laws must be approved by democratically elected politicians.

  • Am léitheoireachta: 2 nóiméad