Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Gaeilge
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

An tAontas Eorpach i gCoinne na Bréagaisnéise

Is beag gné de shaol na hÉireann nach bhfuil feabhas tagtha uirthi de bharr gur cuid den Aontas Eorpach sinn – ár nósanna oibre agus taistil, ár nósanna siopadóireachta, cáilíocht an chomhshaoil, na deiseanna foghlama atá ann dúinn, agus an tslí a ndéanann lucht gnó na tíre a gcuid earraí agus seirbhísí a dhíol agus a cheannach.

Is comhghuaillíocht pholaitiúil agus eacnamaíoch ar leith é an tAontas Eorpach ach anuas air sin, is é an tionscadal síochána is rathúla riamh é. D’ainneoin a rathúil is a bhí an tAontas Eorpach, is iomaí míthuiscint a bhaineann leis agus is minic gur ábhar imní na míthuiscintí sin.

Bíodh sin mar atá, is furasta na míthuiscintí sin a chur ina gceart ach na fíricí a bheith againn. Seo linn agus inseoimid an fhírinne faoin Aontas Eorpach seo is leat.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi ghníomhaíochtaí an Aontais chun an bhréagaisnéis a chomhrac, féach:

EUvsDisinfo - Ukraine

An fhreagairt ar an gcoróinvíreas – An bhréagaisnéis a chomhrac

EUvsDisinfo – tionscadal suaitheanta Thascfhórsa Cumarsáide Straitéisí an Oirthir de chuid na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí

Uirlisí le haghaidh múinteoirí – An bhréagaisnéis a aithint agus a chomhrac

The 2022 Code of Practice on Disinformation

An fhreagairt ar an gcoróinvírease - An bhréagaisnéis a chomhrac

Na fíricí a sheiceáil

  • Factsheet

The Bucha massacre: mapping a year of Kremlin denial

In early April 2022, news emerged that Russian military forces had killed scores of civilians in the Ukrainian town of Bucha. Russian propaganda kicked in with a spree of lies about the massacre. Over time, we have seen a new generation of falsehoods arise.

  • Factsheet

Decision-making in the EU

Although the European Union is sometimes accused of being undemocratic, all EU laws must be approved by democratically elected politicians.