Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Representation in Ireland

An Plean Téarnaimh don Eoraip in Éirinn

Cad é atá sa Phlean Téarnaimh don Aontas?

Le buiséad fadtéarmach an Aontais, ar cuireadh leis chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le COVID, déantar cinnte de go mbeidh breis agus 50 % den Phlean Téarnaimh ag gabháil don nuachóiriú a dhéanfar trí thaighde agus nuálaíocht, aistrithe aeráide agus digiteacha, agus tríd an ullmhacht, an téarnamh agus an teacht aniar.

Leis an bpacáiste sin a bhfuil dearcadh ann, i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip, déanfar an t-athrú aeráide a chomhrac. 30 % de bhuiséad an Aontais a chaithfear leis an tosaíocht sin. Tabharfar aird ar leith ann freisin ar chosaint na bithéagsúlachta.

Cuirfear € 806.9 billiún breise ar fáil ó NextGenerationEU, agus is tríd an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a chuirfear € 723.8 billiún den mhéid sin ar fáil (i bpraghsanna reatha) ina n-iasachtaí agus ina ndeontais chun tacú leis na hathchóirithe struchtúracha agus leis na hinfheistíochtaí a dhéanfaidh na Ballstáit. Tá Ionstraim nua um Thacaíocht Theicniúil curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún Eorpach freisin chun saineolas saincheaptha a chur ar fáil do Bhallstáit an Aontais chun athchóirithe a dhearadh agus a chur i bhfeidhm. Is féidir tuilleadh a léamh anseo faoin ionstraim um thacaíocht theicniúil agus faoi roinnt de na tionscadail athchóirithe a bhfuiltear ag tacú leo.

Maidir leis an Seimeastar Eorpach, an creat lena gcomhordaítear an beartas eacnamaíoch agus lena ndéantar monatóireacht air, cuireadh in oiriúint é freisin toisc dlúthbhaint a bheith aige leis an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta, agus cinnteofar leis go mbeidh athchóirithe struchtúracha ina gcuid dhílis den téarnamh i ngach tír.

Chun rochtain a fháil ar na cistí Téarnaimh agus Athléimneachta, chuir Ballstáit uile an Aontais plean náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta ar fáil, plean nach mór a chur i bhfeidhm faoi 2026 agus ina leithdháiltear 37 % ar a laghad den chaiteachas ar an aeráid agus 20 % ar infheistíochtaí agus athchóirithe digiteacha.

Tuilleadh faoin bPlean Téarnaimh don Eoraip

Next Generation EU

Seimeastar Eorpach 2021 – timthriall eisceachtúil

Comhaontú Glas don Eoraip

Cláir an Aontais um chistiú agus tairiscintí agus nósanna imeachta um iarratas

Buiséad fadtéarmach an Aontais 2021-2027 agus NextGenerationEU: Fíricí agus figiúirí

The Recovery Plan for Ireland

Europe’s recovery from the economic, financial and social consequences of the COVID-19 pandemic is of vital importance to Ireland’s economic interests, particularly as the country is also being impacted by Brexit.

What’s in the Recovery Plan for Ireland?

NextGenerationEU, the EU’s temporary recovery instrument, includes specific supports for sectors important to Ireland, such as agriculture, to secure food supplies and protect the income of farmers.

Delivering Ireland’s Recovery Plan

The Irish Government carried out a public consultation on their Recovery and Resilience Plan in February 2021. This consultation sought input on which areas Ireland should prioritise for investments and reforms, and which country-specific recommendations are considered the most relevant for Ireland’s plan.

This feedback was integrated into the draft plan which was submitted by the Irish Government to the European Commission on 28 May 2021.