Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

Mise, Tusa agus an tAontas Eorpach

Féach anois

NextGenerationEU

Ionstraim théarnaimh shealadach dar luach níos mó ná €800 billiún is ea NextGenerationEU, a chuideoidh chun leigheas a chur ar an dochar eacnamaíoch agus sóisialta láithreach atá le sonrú anois de dheasca phaindéim an choróinvíris

An nuacht is déanaí

An Eoraip thart timpeall orm

Aimsigh Lárionad Faisnéise an Aontais Eorpaigh gar duit in Éirinn

Teagmháil

Faoi thrácht

Bliain Eorpach na hÓige 2022

Faigh eolas anseo faoi Bhliain Eorpach na hÓige 2022 agus na himeachtaí agus gníomhaíochtaí atá ar siúl ar fud na hEorpa

Na Príomhphointí

Plean Téarnaimh don Eoraip

Leis an bPlean Téarnaimh don Eoraip, dar luach € 1.8 trilliún, tugtar tacaíocht don téarnamh eacnamaíoch in Éirinn agus cuidítear le hEoraip a bheidh níos glaise, níos digití a thógáil, Eoraip ar fearr an teacht aniar inti