Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Tusa agus an Óige i Lár Báire

Iris na hÉagsúlachta

13 scéalta faoin Aontas Eorpach, mar aon le scéalta faoin gcomhionannas agus faoin gcuimsiú in Éirinn

Tuarascálacha contae na hÉireann

Sna tuarascálacha contae, tugtar liosta de chuid de na bealaí a ndeachaigh ballraíocht san Aontas chun tairbhe do dhaoine ar an leibhéal áitiúil fud fad na hÉireann.

An nuacht is déanaí

Upcoming events

An Eoraip thart timpeall orm

Aimsigh Lárionad Faisnéise an Aontais Eorpaigh gar duit in Éirinn

Faoi thrácht

Bliain Eorpach na hÓige 2022

Faigh eolas anseo faoi Bhliain Eorpach na hÓige 2022 agus na himeachtaí agus gníomhaíochtaí atá ar siúl ar fud na hEorpa

Na Príomhphointí

Plean Téarnaimh don Eoraip

Leis an bPlean Téarnaimh don Eoraip, dar luach € 1.8 trilliún, tugtar tacaíocht don téarnamh eacnamaíoch in Éirinn agus cuidítear le hEoraip a bheidh níos glaise, níos digití a thógáil, Eoraip ar fearr an teacht aniar inti