Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Representation in Ireland
REPowerEU

fuinneamh níos inacmhainne, níos sláine agus níos inbhuanaithe don Eoraip

Iris na hÉagsúlachta

13 scéalta faoin Aontas Eorpach, mar aon le scéalta faoin gcomhionannas agus faoin gcuimsiú in Éirinn

NextGenerationEU

Ionstraim théarnaimh shealadach dar luach níos mó ná €800 billiún is ea NextGenerationEU, a chuideoidh chun leigheas a chur ar an dochar eacnamaíoch agus sóisialta láithreach atá le sonrú anois de dheasca phaindéim an choróinvíris

An nuacht is déanaí

Newsletter

Get EU news of Irish interest sent directly to your email each week by subscribing to our newsletter "EU News You Can Use".

An Eoraip thart timpeall orm

Aimsigh Lárionad Faisnéise an Aontais Eorpaigh gar duit in Éirinn

Faoi thrácht

Bliain Eorpach na hÓige 2022

Faigh eolas anseo faoi Bhliain Eorpach na hÓige 2022 agus na himeachtaí agus gníomhaíochtaí atá ar siúl ar fud na hEorpa

Uachtaránacht na Fraince ar an gComhairle

Is ag an bhFrainc a bheidh Uachtaránacht rothlach Chomhairle an Aontais Eorpaigh ó mhí Eanáir go dtí mí an Mheithimh 2022, tráth a ghlacfaidh Poblacht na Seice í

Na Príomhphointí

Plean Téarnaimh don Eoraip

Leis an bPlean Téarnaimh don Eoraip, dar luach € 1.8 trilliún, tugtar tacaíocht don téarnamh eacnamaíoch in Éirinn agus cuidítear le hEoraip a bheidh níos glaise, níos digití a thógáil, Eoraip ar fearr an teacht aniar inti