Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Gaeilge
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn
Físeán #IrelandEU50
State of the Union 2023 card

Staid an Aontais: Na príomhthionscnaimh

Ina haitheasc ar Staid an Aontais an 13 Meán Fómhair 2023, thug Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, achoimre ar na príomhthosaíochtaí agus na tionscnaimh shuaitheanta don bhliain atá le teacht.
Loading flights bringing humanitarian aid to Gaza

An ghéarchéim sa Mheánoirthear

Rinne an tAontas Eorpach cáineadh géar neamhbhalbh ar na hionsaithe sceimhlitheoireachta foréigneacha gan idirdhealú a rinne Hamas ar Iosrael an 7 Deireadh Fómhair. D’athdhearbhaigh sé freisin a thábhachtaí atá sé cinnte a dhéanamh de go ndéantar gach sibhialtach a chosaint i gcónaí i gcomhréir leis...
Link to county reports

Tuarascálacha contae na hÉireann

Sna tuarascálacha contae, tugtar liosta de chuid de na bealaí a ndeachaigh ballraíocht san Aontas chun tairbhe do dhaoine ar an leibhéal áitiúil fud fad na hÉireann.

Latest news

Upcoming events

An Eoraip thart timpeall orm

Aimsigh Lárionad Faisnéise an Aontais Eorpaigh gar duit in Éirinn

Featured

European Year of Skills - lab worker looking through microscope

Bliain Eorpach um Scileanna 2023

Faigh eolas anseo faoi Bhliain Eorpach um Scileanna 2023 agus na himeachtaí agus gníomhaíochtaí atá ar siúl ar fud na hEorpa
Ukrainian refugees arriving in Poland

Information for people fleeing the war in Ukraine

Information in English, Ukrainian and Russian on crossing the border into an EU country, eligibility for temporary protection and applying for international protection and on travel rights inside the EU.
Man casting ballot in election

Toghcháin Eorpacha 2024

Tuilleadh eolais faoi na toghcháin Eorpacha, na laethanta a reáchtálfar iad, an chaoi a reáchtáiltear iad, agus mórán eile.

Highlights

An Plean Téarnaimh don Eoraip

Leis an bPlean Téarnaimh don Eoraip, dar luach €1.8 trilliún, tugtar tacaíocht don téarnamh eacnamaíoch in Éirinn agus cuidítear le hEoraip a bheidh níos glaise, níos digití a thógáil, Eoraip ar fearr an teacht aniar inti