Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn
20 bliain le chéile
Man casting ballot in election
Gach cúig bliana, toghann saoránaigh an Aontais Eorpaigh a n-ionadaithe mar Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa. Reáchtálfar na chéad toghcháin eile ón 6-9 Meitheamh 2024.
Loading flights bringing humanitarian aid to Gaza
Rinne an tAontas Eorpach cáineadh géar neamhbhalbh ar na hionsaithe sceimhlitheoireachta foréigneacha gan idirdhealú a rinne Hamas ar Iosrael an 7 Deireadh Fómhair. D’athdhearbhaigh sé freisin a thábhachtaí atá sé cinnte a dhéanamh de go ndéantar gach sibhialtach a chosaint i gcónaí i gcomhréir leis...
EU and Ukrainian flags raised side by side in front of the Berlaymont building in Brussels
Find practical information for people fleeing the war in Ukraine and for EU citizens wishing to help Ukrainians..

Latest news

Visual with text: Recovery and Resilience Facility
  • Alt nuachta

Inniu tá measúnú dearfach tugtha ag an gCoimisiún ar phlean modhnaithe téarnaimh agus athléimneachta na hÉireann, ar plean é a bhfuil caibidil REPowerEU ann. €1.15 billiún i ndeontais luach an phlean feasta agus cumhdaítear ann 11 athchóiriú agus 19 n-infheistíocht.

  • Am léitheoireachta: 5 nóiméad
Ireland map
An Eoraip thart timpeall orm

Aimsigh Lárionad Faisnéise an Aontais Eorpaigh gar duit in Éirinn

Featured

European Year of Skills - lab worker looking through microscope
Faigh eolas anseo faoi Bhliain Eorpach um Scileanna 2023 agus na himeachtaí agus gníomhaíochtaí atá ar siúl ar fud na hEorpa
Link to county reports
Sna tuarascálacha contae, tugtar liosta de chuid de na bealaí a ndeachaigh ballraíocht san Aontas chun tairbhe do dhaoine ar an leibhéal áitiúil fud fad na hÉireann.

Highlights

Leis an bPlean Téarnaimh don Eoraip, dar luach €1.8 trilliún, tugtar tacaíocht don téarnamh eacnamaíoch in Éirinn agus cuidítear le hEoraip a bheidh níos glaise, níos digití a thógáil, Eoraip ar fearr an teacht aniar inti

Team EUROPE DIRECT is a network of independent and inspirational speakers and moderators, proficient in EU topics and communication, capable of conveying the activities of the EU to a broad audience.