Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Gaeilge
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Ár bhfoilseacháin

Institiúidí an Aontais, agus an Coimisiún go háirithe, cuireann siad go leor eolais ar fáil maidir le gníomhaíochtaí agus beartais an Aontais, ar eolas é atá ar fáil saor in aisce ó Oifig na bhFoilseachán. Féach thíos na foilseacháin is déanaí.

Scagadh de réir

Ár bhfoilseacháin (11)

RSS
Torthaí ó 1 go 10
  • Foilseacháin Ghinearálta
  • An Ionadaíocht in Éirinn

Tusa agus an Óige i Lár Báire – Deiseanna an Aontais do Dhaoine Óga in Éirinn

Faigh an t-eolas go léir faoi conas páirt a ghlacadh i gcláir a fhaigheann tacaíocht ón Aontas agus atá dírithe ar an aos óg. Léigh scéalta pearsanta daoine óga as Éirinn a ghlac páirt sna cláir sin agus a ndeachaigh an t-eispéireas go mór i bhfeidhm orthu.

  • Foilseacháin Ghinearálta
  • An Ionadaíocht in Éirinn

Tuarascálacha contae na hÉireann

Bhí tionchar ollmhór ag ballraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach ar shaol an uile dhuine. Sna tuarascálacha contae, tugtar liosta de chuid de na bealaí a ndeachaigh ballraíocht san Aontas chun tairbhe do dhaoine ar an leibhéal áitiúil fud fad na hÉireann

  • Foilseacháin Ghinearálta
  • An Ionadaíocht in Éirinn

Iris na hÉagsúlachta

13 scéalta faoin Aontas Eorpach, mar aon le scéalta faoin gcomhionannas agus faoin gcuimsiú in Éirinn