Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

Strategy and priorities

Tosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh: 2019-2024

Tá 6 thosaíocht leagtha amach ag Coimisiún von der Leyen i dtaca le todhchaí na hEorpa: obair a dhéanamh i dtreo na haeráidneodrachta, ar an gclaochlú digiteach agus ar Aontas atá níos láidre

The Recovery Plan for Europe in Ireland

The €1.8 trillion Recovery Plan for Europe supports Ireland’s economic recovery and helps build a greener, more digital and more resilient Europe

Buiséad an Aontais d’Éirinn

Le buiséad an Aontais, déantar acmhainní a chomhthiomsú chun maoiniú a chur ar fáil do thionscadail a théann chun tairbhe do mhuintir na hÉireann tríd an bhfás a spreagadh, poist a chruthú agus an comhshaol a chosaint

Irish success stories

A selection of stories highlighting just some of the many ways Ireland benefits from EU membership