Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Do thuairim a nochtadh

Tá roinnt bealaí ar féidir leat cur le cinnteoireacht an Aontais. Féach na naisc thíos chuig roinnt de na príomhbhealaí sin.

Imge of a woman holding a ballot box with another woman putting a ballot paper in it
Is é Ardán Rannpháirtíochta na Saoránach an spás tiomnaithe atá agat chun páirt a ghlacadh sa díospóireacht maidir le beartais an Aontais a bhfuil tionchar acu orainn ar fad.
Show of hands at event with citizens from all over Europe
Is féidir leat do thuairimí a thabhairt faoin raon feidhme, faoi na tosaíochtaí agus faoin mbreisluach a leanann beart de chuid an Aontais Eorpaigh maidir le tionscnaimh nua, nó faoi mheastóireachtaí ar bheartais agus dlíthe atá ann cheana.
European Citizens' Initiative: promotional image
Is deis ar leith duitse an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh chun cuidiú a thabhairt an tAontas Eorpach a mhúnlú trí thathant ar an gCoimisiún Eorpach dlíthe nua a mholadh.
Event at the European Commission Representation in Ireland

Faisnéis faoi imeachtaí arna n-eagrú ag Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn