Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Representation in Ireland

Do thuairim a nochtadh

Tá roinnt bealaí ar féidir leat cur le cinnteoireacht an Aontais. Féach na naisc thíos chuig roinnt de na príomhbhealaí sin.

Tugann an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa deis do mhuintir na hEorpa tionchar níos mó a bheith acu ar a ndéanann an tAontas agus ar an gcaoi a n-oibríonn sé dóibh.
Is féidir leat do thuairimí a thabhairt faoin raon feidhme, faoi na tosaíochtaí agus faoin mbreisluach a leanann beart de chuid an Aontais Eorpaigh maidir le tionscnaimh nua, nó faoi mheastóireachtaí ar bheartais agus dlíthe atá ann cheana.
Is deis ar leith duitse an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh chun cuidiú a thabhairt an tAontas Eorpach a mhúnlú trí thathant ar an gCoimisiún Eorpach dlíthe nua a mholadh.

Faisnéis faoi imeachtaí arna n-eagrú ag Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn