Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

An ról atá againn

Téann Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn i gcomhairle agus i dteagmháil leis an rialtas, páirtithe leasmhara, na meáin agus na saoránaigh, agus déanann sé cumarsáid leo.

Ár bhfoireann

Féach anseo thíos le haghaidh ról agus sonraí teagmhála na foirne ag Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn.

Contact us

Contact details and location for the European Commission Representation in Ireland

An Spás Poiblí Eorpach

Is éard a chuirtear ar fáil sa Spás Poiblí Eorpach ionad tarraingteach, i lár na cathrach, do chomhdhálacha, cruinnithe, taispeántais agus imeachtaí cultúrtha a bhaineann leis an Aontas Eorpach.

Buntreoir don Aontas Eorpach

Comhpháirtíocht eacnamaíoch agus pholaitiúil de chineál ar leith idir 27 dtír Eorpacha is ea an tAontas Eorpach, agus a bhuí leis, bhí níos mó ná leathchéad bliain de shíocháin, de chobhsaíocht agus de rathúlacht san Eoraip

Éire san AE

Ireland became a member of the European Communities on 1 January 1973 at the same time as the United Kingdom and Denmark.

Tionchar na ballraíochta san Aontas ar Éirinn

Gan aon amhras, ba é an chéim ba mhó a ghlac Éire ó bhain sí neamhspleáchas amach mar náisiún dul isteach san Aontas in 1973.