Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Nuacht agus imeachtaí

News

  • Alt nuachta

Plean Sáraithe Ailse na hEorpa: Na chéad Phróifílí Ailse de réir Tíre curtha i láthair ag an gCoimisiún faoin gClárlann Eorpach um Éagothromaíochtaí Ailse

Inniu, roimh an Lá Domhanda in aghaidh na hAilse an 4 Feabhra, chuir an Coimisiún agus an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) na chéad Phróifílí Ailse de réir Tíre i láthair faoin gClárlann Eorpach um Éagothromaíochtaí Ailse, próifílí a chlúdaíonn Ballstáit uile an Aontais, an Iorua agus an Íoslainn.

Acmhainní don phreas agus teagmhálaithe

Déan teagmháil le foirne preasa an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn/sa Bhruiséil. Faigh rochtain ar sheirbhísí do na meáin, ábhair, nósanna imeachta creidiúnaithe, fothaí preaseisiúintí agus foláirimh

Foilseacháin

Féach na foilseacháin is déanaí ón Ionadaíocht in Éirinn