Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Representation in Ireland

Déan teagmháil leis an Ionadaíocht in Éirinn

Is éard atá san Ionadaíocht oifig áitiúil an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn agus is i mBaile Átha Cliath atá sí lonnaithe. De bharr na srianta maidir le COVID-19, tá an Ionadaíocht dúnta faoi láthair.

Cá bhfuilimid?

Tá Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn lonnaithe ag an seoladh seo a leanas:


Áras na hEorpa
12-14 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
D02 W710
Teileafón (01) 634 1111


Ríomhphost eu-ie-info-request@ec.europa.eu

De bharr na srianta maidir le COVID-19, tá an Ionadaíocht dúnta don phobal faoi láthair.