Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Ról Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Eolas faoi shuíomh gréasáin na hIonadaíochta

Tríd an suíomh gréasáin tiomnaithe sin, cuireann an Coimisiún Eorpach réimse leathan ábhar ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge. Áirítear leis sin:

  • Sonraí maidir le himeachtaí lena mbaineann caidreamh leis an bpobal
  • Nuacht agus eolas maidir le príomhbheartais agus príomhchláir de chuid an Aontais, agus an chaoi a gcuirtear na beartais sin chun feidhme in Éirinn
  • Rochtain ar an bhfoireann preasa sa tír, cainéil na meán sóisialta, an nuachtlitir agus foláirimh eolais
  • Conas teagmháil a dhéanamh leis an Aontas ar an leibhéal áitiúil agus ar leibhéal uile-Aontais
  • Naisc chuig eolas úsáideach eile ar leibhéal an Aontais, cuir i gcás tacaíocht do ghnólachtaí, deiseanna maoiniúcháin agus tairisceana agus eolas faoi bheith ag obair agus ag maireachtáil san Aontas.

Naisc ghaolmhara

Imeachtaí de chuid an Aontais in Éirinn

Léigh an nuacht is déanaí faoin Aontas

Beartais agus tosaíochtaí an Aontais in Éirinn

Déan teagmháil leis an Aontas in Éirinn