Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

Cónaí i mBallstát eile den Aontas

Faigh eolas faoi chónaí, cúram sláinte, slándáil shóisialta, pósadh, uchtú, vótáil i dtoghcháin, cánachas, pinsin, feithiclí agus ceadúnais tiomána

Cearta cónaithe

Eolas praiticiúil faoi dhoiciméad agus na rialacha maidir le bheith i do chónaí go dleathach i mBallstát eile.

Do chearta de réir tíre

Information about your pension rights, unemployment benefits, family benefits and other social security rights in each EU country and the UK.

Cearta shaoránaigh an Aontais

Tá saoránacht an Aontais ag náisiúnaigh na hÉireann agus náisiúnaigh na mBallstát eile go huathoibríoch, agus baineann siad araon tairbhe as cearta tábhachtacha faoi dhlí an Aontais.