Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Cónaí i mBallstát eile den Aontas

Faigh eolas faoi chónaí, cúram sláinte, slándáil shóisialta, pósadh, uchtú, vótáil i dtoghcháin, cánachas, pinsin, feithiclí agus ceadúnais tiomána

Cearta cónaithe

Eolas praiticiúil faoi dhoiciméad agus na rialacha maidir le bheith i do chónaí go dleathach i mBallstát eile.

Do chearta de réir tíre

Eolas faoi do chearta pinsin, sochair dhífhostaíochta, sochair theaghlaigh agus cearta slándála sóisialta eile i ngach tír den Aontas agus sa Ríocht Aontaithe.

Cearta shaoránaigh an Aontais

Tá saoránacht an Aontais ag náisiúnaigh na hÉireann agus náisiúnaigh na mBallstát eile go huathoibríoch, agus baineann siad araon tairbhe as cearta tábhachtacha faoi dhlí an Aontais.