Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Scagadh de réir

Nuacht (239)

RSS
Torthaí ó 1 go 10
  • Alt nuachta

Plean Sáraithe Ailse na hEorpa: Na chéad Phróifílí Ailse de réir Tíre curtha i láthair ag an gCoimisiún faoin gClárlann Eorpach um Éagothromaíochtaí Ailse

Inniu, roimh an Lá Domhanda in aghaidh na hAilse an 4 Feabhra, chuir an Coimisiún agus an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) na chéad Phróifílí Ailse de réir Tíre i láthair faoin gClárlann Eorpach um Éagothromaíochtaí Ailse, próifílí a chlúdaíonn Ballstáit uile an Aontais, an Iorua agus an Íoslainn.

  • Alt nuachta

Tá an Coimisiún chun sé Bhallstát a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais toisc nár chuir siad cosc ar speicis choimhthíocha ionracha a dhéanann dochar do dhúlra na hEorpa

Chinn an Coimisiún inniu an Bhulgáir, Éire, an Ghréig, an Iodáil, an Laitvia, agus an Phortaingéil a chur faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh toisc nár chuir siad chun feidhme forálacha éagsúla de Rialachán 1143/2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú (an Rialachán maidir le Speicis Choimhthíocha Ionracha nó Rialachán IAS).