Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Más náisiúnach de chuid na hÉireann nó aon Bhallstát eile thú, is saoránach den Aontas Eorpach thú freisin. A bhuí leis an stádas sin, is iomaí ceart tábhachtach agat faoi dhlí an Aontais, go háirithe ceart na saorghluaiseachta ar fud na hEorpa más mian leat cur fút, obair nó staidéar a dhéanamh nó dul ar scor i dtír eile.

Más i dtír lasmuigh den Aontas atá tú agus nach bhfuil ionadaíocht taidhleoireachta ag do thír ann, tá sé de cheart agat dul chuig ambasáid nó consalacht aon Bhallstáit eile ar lorg cúnaimh agus cosanta.

 

Do Chearta san Aontas Eorpach

Dlí de chuid an Aontais Eorpaigh is í Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais ina leagtar amach na cearta pearsanta, sibhialta, polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta uile ar cheart a bheith ag gach duine san Aontas.
Do ghearán a chur faoi bhráid an údaráis náisiúnta ábhartha, an rialtas, na cúirteanna náisiúnta nó comhlacht ar leith a mbíonn ag plé le cearta an duine.
Tionscnaimh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais.

Ceisteanna Coitianta faoi Do Chearta