Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Mise, Tusa agus an tAontas Eorpach – An Scéal faoi Éirinn agus an tAontas Eorpach

Ábhar tacaíochta do Mhúinteoirí

Dearadh an físeán chun eolas a thabhairt do dhaoine óga faoin Aontas ar bhealach spraíúil inrochtana.

Féadfaidh scoileanna é a úsáid mar acmhainn oideachasúil.

Tá nóta beag faoi chur chuige an cheachta ar fáil do mhúinteoirí anseo. Mar chuid den nóta sin, tugtar forbhreathnú ar an bhfíseán agus leagtar amach na cúig chaibidil, na ceisteanna a chuirtear le linn an fhíseáin san áireamh.

Tá Quiz do dhaltaí, bunaithe ar ábhar an fhíseáin, ar fáil anseo.