Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Cuairteanna scoile ar Ionadaíocht an Choimisiúin in Éirinn

Bíonn lúcháir ar Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn fáilte a chur roimh dhaltaí agus a múinteoirí cuairt a thabhairt orainn in Áras na hEorpa agus foghlaim faoin Aontas Eorpach.

Cuirimid fáilte roimh dhaltaí bunscoile agus meánscoile, agus roimh mhic léinn ó institiúidí breisoideachais agus ardoideachais.

Don bhliain acadúil 2023/2024, is i lár na seachtaine amháin atá cuairteanna ar ár n-oifig ar fáil. Cuairt amháin in aghaidh na scoile a cheadaítear, agus is é 40 líon uasta na ndaltaí is féidir páirt a ghlacadh sa chuairt.

Maireann an ghnáthchuairt timpeall 90 nóiméad agus bíonn cur i láthair agus scannán faoi Éirinn agus an tAontas Eorpach san áireamh, chomh maith le plé agus tráth na gceist do na daltaí ina dhiaidh sin.

Ar na topaicí a d’fhéadfadh a bheith san áireamh, tá:

  • Stair agus bunús an Aontais Eorpaigh
  • Institiúidí an Aontais Eorpaigh agus an méid a dhéanann siad
  • Éire agus an tAontas Eorpach
  • An chaoi a bhfuil aghaidh á tabhairt ag an Aontas Eorpach ar dhúshláin mhóra, amhail an t-athrú aeráide agus an cogadh san Úcráin
  • An chiall a bhaineann leis an Aontas Eorpach do dhaoine óga
  • Eolas faoi ghairmeacha sna hinstitiúidí (mic léinn sa tsraith shinsearach).

Chun cuairt a eagrú do do rang, seol ríomhphost chugainn le do thoil leis an dáta agus an t-am is fearr leat agus beimid ar ais i dteagmháil leat faoi. Seo é ár seoladh ríomhphoist: comm-ie-info-requestatec [dot] europa [dot] eu (comm-ie-info-request[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Féadfar cuairt fhíorúil* a eagrú freisin – cuir in iúl dúinn dá mb’fhearr leat an rogha sin.

Táimid ag tnúth le bualadh leat!

6th year students from Coláiste Phádraig in Lucan visiting Europe House

* Déanfaidh scoileanna rannpháirteacha cuairteanna fíorúla a óstáil ar an ardán teicniúil is fearr leo agus beidh siad faoi réir a gcóid iompair maidir leis an gcianfhoghlaim.