Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

Acmhainní

Tá réimse leathan acmhainní curtha le chéile ag an gCoimisiún Eorpach, mar shampla leabhráin is féidir a íoslódáil, cairteanna balla agus cluichí idirghníomhacha. Cuideoidh siad le daltaí scoile eolas a chur ar an Aontas Eorpach.

Cúinne Foghlama an Aontais

Image promoting the Learning Corner

Más dalta bunscoile nó meánscoile tú, is ar Chúinne Foghlama an Aontais a thiocfaidh tú ar chluichí, comórtais agus leabhair ghníomhaíochta chun cabhrú leat eolas a chur ar an Aontas ar bhealach spraíúil, sa seomra ranga nó sa bhaile. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil freisin faoi staidéar nó obair dheonach a dhéanamh i dtír eile.

Más múinteoir tú agus más mian leat cabhrú le do dhaltaí eolas a chur ar an Aontas Eorpach agus ar an mbealach a fheidhmíonn sé, is foinse ábhar teagaisc é seo do gach aoisghrúpa. Chomh maith le hinspioráid a fháil do phleananna ceachta, is féidir leat freisin deiseanna líonraithe a aimsiú le scoileanna agus múinteoirí eile ar fud an Aontais.