Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Imeachtaí agus comórtais bhliantúla do dhaltaí agus do mhic léinn na hÉireann

Tá roinnt imeachtaí bliantúla agus roinnt comórtas bliantúil ann atá dírithe ar dhaltaí meánscoile agus ar mhic léinn tríú leibhéal. Tá tuilleadh eolais fúthu le fáil anseo thíos.

Díospóireacht Bhréag-Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Comórtas Uile-oileáin ‘Aistritheoirí Óga’

Seastán an Aontais Eorpaigh ag Taispeántas Teicneolaíochta agus Eolaithe Óga BT

Comórtas Juvenes Translatores

Tá an comórtas aistriúcháin, Juvenes Translatores, á reáchtáil ag an gCoimisiún Eorpach ar bhonn bliantúil ó bhí 2007 ann. Tá sé oscailte do dhaltaí ar fud an Aontais Eorpaigh, ar daltaí iad atá 17 mbliana d’aois agus a bhfuil sé de chumas iontu aistriúchán a dhéanamh idir aon phéire den 552 phéire is féidir a bheith ann idir 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Seoltar an comórtas i mí Mheán Fómhair gach bliain agus is féidir le scoileanna clárú go dtí lár mhí Dheireadh Fómhair. Cuirtear gach iontráil isteach i dtarraingt randamach agus tugtar cuireadh do 705 scoil chun dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile. Is ionann líon deiridh na scoileanna a ghlacann páirt in aghaidh na tíre agus líon na bhfeisirí Parlaiminte a bhfuil ionadaíocht á déanamh acu sa tír sin – i.e. 13 d’Éirinn.

Lá an chomórtais, ainmníonn gach scoil rannpháirteach 2-5 dhalta chun páirt a ghlacadh sa chomórtas a tharlaíonn ag an am céanna (i ngach ceann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh) agus a bhíonn ar siúl i mí na Samhna go hiondúil. 

Fógraítear na buaiteoirí – duine in aghaidh na tíre – go luath i mí Feabhra agus bronntar na duaiseanna ag searmanas speisialta a bhíonn ar siúl sa Bhruiséil san earrach.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcomórtas ‘Juvenes Translatores’, féach an leathanach gréasáin tiomnaithe.

Ceardlann na meán do mhic léinn tríú leibhéal