Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Príomhbheartais de chuid an Aontais a bhaineann le hÉirinn

Tá an tAontas gníomhach i raon leathan réimsí beartas, idir chearta an duine, iompar agus trádáil. Féach thíos le haghaidh tuilleadh eolais maidir le cuid de na príomhréimsí beartas de chuid an Aontais agus an chaoi a bhfuil siad ábhartha i gcás na hÉireann.

Offshore windfarm

Tá beart á dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach chun leochaileachtaí fuinnimh na hEorpa a mhaolú don gheimhreadh atá le teacht, agus tá bearta á moladh aige chun soláthar iontaofa fuinnimh a chinntiú do na glúine atá le teacht.

Close up image of cow

Tugann an tAontas Eorpach tacaíocht d’fheirmeoirí na hÉireann, do ghlasú na réigiún tuaithe agus don fhorbairt inbhuanaithe trí thacaíocht airgeadais agus maoiniú don taighde agus don nuálaíocht.

Killybegs Fishing Harbour, Co Donegal

De bharr gur Ballstát den Aontas Eorpach í Éire, tugtar tacaíocht d’iascairí agus do phobail iascaireachta, don chomhshaol muirí agus do thomhaltóirí táirgí éisc na tíre sin.

Image of euro coins

Chuidigh ballraíocht an Aontais Eorpaigh le hÉirinn aistriú ó mharbhántacht eacnamaíoch i lár an chéid seo caite go tír a bhfuil geilleagar nua-aimseartha aici atá bunaithe ar an tsaorthrádáil, ar an infheistíocht choigríche agus ar an bhfás.

Researcher at work

Is gnéithe ríthábhachtacha iad an taighde agus an nuálaíocht (T&N) chun todhchaí eacnamaíochta na hÉireann a chinntiú agus tá siad ag croílár bheartais an Choimisiúin Eorpaigh.

EU and UK flags

Maidir le cinneadh na Ríochta Aontaithe imeacht as an Aontas, tá iarmhairtí forleathana aige sin ar shaoránaigh, ar ghnólachtaí, ar lucht riaracháin phoiblí agus ar gheallsealbhóirí, go háirithe in Éirinn.

Woman standing at whiteboard with two men seated

Mar thoradh ar bhallraíocht na hÉireann san Aontas, rinneadh roinnt píosaí reachtaíochta a achtú in Éirinn a bhfuil feabhas curtha acu ar shaol mhná na hÉireann.

Hand putting coin in piggy bank

Díríonn Beartas Cánach an Aontais ar bhacainní cánach ar gach gníomhaíocht eacnamaíoch trasteorann a bhaint, ar deireadh a chur le hiomaíocht dhíobhálach cánach, agus ar an imghabháil cánach a chomhrac

EU flags in front of the Berlaymont building in Brussels
The EU is active in a wide range of areas, from human rights to transport and trade. Click on the links below for a summary of what the EU does in that area, and for useful links to relevant bodies, laws and documents.