Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Cónaí i mBallstát eile den Aontas

Faigh eolas faoi chónaí, cúram sláinte, slándáil shóisialta, pósadh, uchtú, vótáil i dtoghcháin, cánachas, pinsin, feithiclí agus ceadúnais tiomána

Eolas praiticiúil faoi dhoiciméad agus na rialacha maidir le bheith i do chónaí go dleathach i mBallstát eile.
Eolas faoi do chearta pinsin, sochair dhífhostaíochta, sochair theaghlaigh agus cearta slándála sóisialta eile i ngach tír den Aontas agus sa Ríocht Aontaithe.

Tá saoránacht an Aontais ag náisiúnaigh na hÉireann agus náisiúnaigh na mBallstát eile go huathoibríoch, agus baineann siad araon tairbhe as cearta tábhachtacha faoi dhlí an Aontais.