Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Tairiscintí agus conarthaí

Láraíonn an Coimisiún Eorpach foilsiú an dá chineál fógra soláthair tríd an tairseach ar líne um thairiscintí (Tenders Electronic Daily-TED).

  • Glaonna oscailte le haghaidh na mBallstát, tíortha is iarrthóirí, tíortha den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) agus an Eilvéis: oibreacha poiblí, soláthairtí agus seirbhísí, fógraí tairisceana fóntas
  • Glaonna oscailte le haghaidh institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh: oibreacha poiblí, soláthairtí agus seirbhísí, glaonna ar léiriú spéise agus liosta bliantúil na gconraitheoirí

Tairiscintí poiblí Eorpacha(TED)

Tairiscintí le haghaidh institiúidí an Aontais Eorpaigh (TED-eTendering)

Tuilleadh tairiscintí ar an tairseach mhaoiniúcháin agus tairiscintí (SEDIA)

 

Ionadaíocht in Éirinn: glaonna ar thairiscintí

Féach gach glao oscailte atá foilsithe ag an Ionadaíocht in Éirinn maidir le hearraí agus seirbhísí, mar shampla cúnamh teicniúil, oiliúint, comhdhálacha agus poiblíocht.

 

Treoir maidir leis an soláthar poiblí Eorpach

Faisnéis ar na cineálacha nósanna imeachta tairisceana agus rialacha atá ann san Aontas, ar an dóigh a gcuirtear tairiscint isteach maidir le conradh agus ar an dóigh a n-iarrtar athbhreithniú ar nós imeachta soláthair phoiblí laistigh den Aontas.

 

Naisc ghaolmhara

Tuilleadh faisnéise faoi mhaoiniú, tairiscintí agus buiséad an Aontais

An Córas Trédhearcachta Airgeadais (FTS)

Treoir phraiticiúil maidir le gnó a dhéanamh san Aontas