Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Déan teagmháil leis an Ionadaíocht in Éirinn

Is éard atá san Ionadaíocht oifig áitiúil an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn agus is i mBaile Átha Cliath atá sí lonnaithe.

Cá bhfuilimid?

Tá Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn lonnaithe ag an seoladh seo a leanas:


Áras na hEorpa
12-14 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
D02 W710
Teileafón (01) 634 1111


Ríomhphost eu-ie-info-requestatec [dot] europa [dot] eu (eu-ie-info-request[at]ec[dot]europa[dot]eu)