Skip to main content
European Commission logo
Representation in Ireland

Documents

Filter by

Documents (129)

RSS
Showing results 1 to 10
General publications30 June 2019
45 inspiring stories celebrating Ireland's 45 years of EU membership

To celebrate our 45 years of EU membership, we’ve put together 45 stories that illustrate just some of the ways Ireland has benefited over the past four and a half decades.

Image with text "45 stories"To celebrate our 45 years of EU membership, we’ve put together 45 stories that illustrate just some of the ways Ireland has benefited over the past four and a half decades.
English
(6.33 MB - PDF)
Download
 • 45 scéal inspioráideacha le ceiliúradh a dhéanamh ar 45 blian de bhallraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach

  Chun cheiliúradh a dhéanamh ar na 45 bliana de bhallraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach, chuireamar 45 scéal i dtoll a chéile ina léirítear cuid de na bealaí a ndeachaigh ballraíocht na hÉireann san Aontas chun tairbhe di le 45 bliana anuas.

  Gaeilge
  (8.65 MB - PDF)
  Download
General publications27 March 2023
Standard Eurobarometer 98 - report for Ireland

Standard Eurobarometer 98 - public opinion in the European Union January-February 2023: National Report Ireland

 

English
(1.59 MB - PDF)
Download
General publications27 February 2023
INTERPRETING FOR THE EU - Programme

Programme for the event:Interpreting for the EU, 7 March 2023

English
(654.73 KB - PDF)
Download
General publications1 February 2023
Ireland cancer profile
Image from the report of the Ireland cancer profile
English
(4.68 MB - PDF)
Download
General publications16 January 2023
European Commission Representation in Ireland brochure

Brochure describing the work and activities of the European Commission Representation in Ireland

European Commission Representation in Ireland brochure
English
(1.66 MB - PDF)
Download
 • Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn: Bróisiúr

  Cuirimid eolas faoi ghnóthaí Eorpacha ar fáil don phobal i gcoitinne, do pháirtithe leasmhara agus do na meáin, agus déanaimid é sin trínár suíomh gréasáin, ár gcainéil ar na meáin shóisialta, ár bhfoilseacháin, ár n‑imeachtaí, ár gcruinnithe agus ár gcuairteanna oideachais.

  Gaeilge
  (1.97 MB - PDF)
  Download
General publications8 December 2022
AISTRITHEOIRÍ ÓGA, 2023 – RIALACHA AN CHOMÓRTAIS

Aistritheoirí Óga 2023 – Rialacha an Chomórtas

Irish
(552.08 KB - PDF)
Download
General publications8 December 2022
AISTRITHEOIRÍ ÓGA, 2023 – RIALACHA AN CHOMÓRTAIS
Irish
(552.08 KB - PDF)
Download
General publications24 November 2022
Aistritheoirí Óga, 2023 – RIALACHA AN CHOMÓRTAIS
Irish
(552.06 KB - PDF)
Download
General publications16 November 2022
All About Youth

Read all about how to get involved in youth-focused programmes, which are supported by the EU, and hear from young Irish people who share their personal stories of taking part in these programmes and what this experience meant to them.

Image promoting the All About Youth publication
English
(8.91 MB - PDF)
Download
 • Tusa agus an Óige i Lár Báire – Deiseanna an Aontais do Dhaoine Óga in Éirinn

  Faigh an t-eolas go léir faoi conas páirt a ghlacadh i gcláir a fhaigheann tacaíocht ón Aontas agus atá dírithe ar an aos óg. Léigh scéalta pearsanta daoine óga as Éirinn a ghlac páirt sna cláir sin agus a ndeachaigh an t-eispéireas go mór i bhfeidhm orthu.

  Gaeilge
  (8.36 MB - PDF)
  Download
General publications16 November 2022
Consumer Dialogue Invitation

Invitation to The New Consumer Agenda: Policy Priorities and Actions to Empower Consumers in the Green and Digital Transitions in Dublin on 25 November 2022

English
(414.13 KB - PDF)
Download