Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Tosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh: 2019-2024

Priorities

Priorities - Green Deal
Tá sé d’aidhm ag an Eoraip a bheith ar an gcéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh aeráide de, trí gheilleagar nua-aimseartha a fhorbairt atá tíosach ar acmhainní.
An economy that works for people
Ní mór don Aontas Eorpach timpeallacht infheistíochta níos tarraingtí a chruthú, agus fás a chruthú lena gcruthófar poist ardcháilíochta, go háirithe do dhaoine óga agus do ghnólachtaí beaga.
A new push for European democracy
Ní mór dúinn guth níos láidre a thabhairt do mhuintir na hEorpa agus ár ndaonlathas a chosaint ar chur isteach ón taobh amuigh, an bhréagaisnéis agus teachtaireachtaí fuatha ar líne, cuir i gcás.

Plean Téarnaimh don Eoraip

Sa bhreis ar na 6 phríomhthosaíocht, tá an Coimisiún Eorpach ar thús cadhnaíochta i gclár chun tacú le téarnamh na hEorpa tar éis an scriosta shóisialta eacnamaíoch a tharla i ngeall ar phaindéim COVID-19. 

Féach an chaoi a bhfuil tosaíochtaí an Aontas á gcur chun feidhme in Éirinn
Samplaí de thionscadail agus de thionscnaimh in Éirinn

Naisc ghaolmhara

Staid an Aontais 2023
Tosaíochtaí a shocrú ar fud an Aontais
Treoirlínte polaitiúla (2019-2024)
Coimisiún von der Leyen: dhá bhliain níos déanaí
Clár oibre an Choimisiúin Eorpaigh