Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland
Oiliúint agus ceardlanna

Dé Máirt, 7 Nollaig: Ceardlann- Gairm an aistritheora

Ar an Máirt, 7 Nollaig, beidh ceardlann speisialta – ‘Gairm an aistritheora’ - á reáchtáil ar líne ag an gCoimisiún Eorpach i gcomhar le hOllscoil Luimnigh. Is ar dhaltaí ón gcúigiú bliain a bheidh an cheardlann dírithe. 

Ceardlann aistriúcháin le haghaidh daltaí meánscoile

  • Aistriú
  • to

Eolas praiticiúil

Cathain
to
Teangacha
Béarla
Eagraí

Cur síos

Students taking part in translation workshop
Students taking part in a translation workshop

Beidh aistritheoirí ón gCoimisiún Eorpach ann chun an cheird a mhíniú agus chun deis a thabhairt do na daltaí triail a bhaint as an aistriúchán.

Beidh trí rogha ar fáil do na daltaí nuair a bheidh an obair phraiticiúil ar siúl -  aistriú ón bhFraincis, ón nGearmáinis nó ón Spáinnis go Béarla.

Míneoidh léachtóirí ó Ollscoil Luimnigh cad iad na cúrsaí atá ar fáil acusan agus mar aon leis na haistritheoirí, labhróidh siad faoi na scileanna atá ag teastáil le post a fháil mar aistritheoir in institiúidí an Aontais Eorpaigh.

 

Clár
9.15Clárú
9.30

Fáiltiú
An Coimisiún Eorpach

9.35

Na cainteoirí a chur i láthair
Ionadaí ollscoile mar chathaoirleach

9.45Aistritheoirí san Aontas Eorpach – cé hiad féin?
10.00Gnáth lá oibre an aistritheora in institiúidí an Aontais Eorpaigh
10.10Staidéar a dhéanamh ar an aistriúchán san ollscoil – cad iad na deiseanna atá ann?
10.30Na deiseanna oiliúna agus fostaíochta atá ann
10.40Ceisteanna & Freagraí
11.00BRISEADH
11.20Úsáid an ríomhaistriúcháin in institiúidí an Aontais Eorpaigh
11.40Úsáid na bhfoinsí agus na bhfoclóirí
11.50Daltaí a roinnt ina ngrúpaí (4 ghrúpa, 12 i ngach grúpa)
12.00

CEARDLANNA AISTRIÚCHÁIN

Ceithre cheardlann:

W1: Fraincís go Béarla   
W2: Gearmáinis go Béarla          
W3: Spáinnis go Béarla
W4: Spáinnis go Béarla

Ceardlann aistriúcháin le haistritheoirí ón gCoimisiún: beifear ag obair ar cháipéis ghearr nó alt le chéile, pléifear na dúshláin is mó a bhaineann leis an aistriúchán agus cíorfar na bealaí a dtugann an t-aistritheoir gairmiúil aghaidh ar dhúshláin den chineál sin

13.00DEIREADH

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin ócáid seo ach ríomhphost a sheoladh chuig DGT-Dublin@ec.europa.eu.