Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland
Laethanta eolais

Dé Céadaoin 27 Deireadh Fómhair: Seimineár agus ceardlanna - Deiseanna fostaíochta san Aontas Eorpach le haghaidh daoine a bhfuil Gaeilge acu

Tá imeacht ar líne á eagrú ag an gCoimisiún Eorpach agus Rialtas na hÉireann, imeacht a mhairfidh lá iomlán agus a bheidh ar siúl le linn Oireachtas na Samhna.

Imeacht ar líne eagraithe ag an gCoimisiún Eorpach agus Rialtas na hÉireann chun iarrthóirí féideartha a chur ar an eolas maidir le deiseanna fostaíochta leis an nGaeilge in institiúidí an Aontais Eorpaigh agus chun comhairle phraiticiúl a thabhairt dóibh

  • Search for employment | Recruitment
  • -

Eolas praiticiúil

Cathain
-
Teangacha
Béarla, Gaeilge

Cur síos

Image with text in Irish about Irish language job opportunities in the EU

Tá imeacht ar líne á eagrú ag an gCoimisiún Eorpach agus Rialtas na hÉireann, imeacht a mhairfidh lá iomlán agus a bheidh ar siúl le linn Oireachtas na Samhna. Is é atá d’aidhm ag an imeacht iarrthóirí féideartha a chur ar an eolas faoi dheiseanna fostaíochta sa Ghaeilge agus comhairle phraiticiúil a chur ar fáil.

Is mar sheimineár gréasáin a chuirfear tús leis an imeacht agus tabharfar cuireadh duit páirt a ghlacadh i rogha ceardlanna praiticiúla san iarnóin. Tá clár an imeachta le fáil anseo.

Is gá clárú le haghaidh an imeachta seo. Is féidir é sin a dhéanamh trí ríomhphost a chur chuig DGT-GA-SEIMINEAR@ec.europa.eu.