Skip to main content
Representation in Ireland logo
Representation in Ireland

Na fíricí faoin Aontas Eorpach a sheiceáil

Is beag gné de shaol na hÉireann nach bhfuil feabhas tagtha uirthi de bharr gur cuid den Aontas Eorpach sinn – ár nósanna oibre agus taistil, ár nósanna siopadóireachta, cáilíocht an chomhshaoil, na deiseanna foghlama atá ann dúinn, agus an tslí a ndéanann lucht gnó na tíre a gcuid earraí agus seirbhísí a dhíol agus a cheannach.

Is comhghuaillíocht pholaitiúil agus eacnamaíoch ar leith é an tAontas Eorpach ach anuas air sin, is é an tionscadal síochána is rathúla riamh é. D’ainneoin a rathúil is a bhí an tAontas Eorpach, is iomaí míthuiscint a bhaineann leis agus is minic gur ábhar imní na míthuiscintí sin.

Bíodh sin mar atá, is furasta na míthuiscintí sin a chur ina gceart ach na fíricí a bheith againn. Seo linn agus inseoimid an fhírinne faoin Aontas Eorpach seo is leat.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi ghníomhaíochtaí an Aontais chun an bhréagaisnéis a chomhrac, féach:

An fhreagairt ar an gcoróinvíreas – An bhréagaisnéis a chomhrac

EUvsDisinfo – tionscadal suaitheanta Thascfhórsa Cumarsáide Straitéisí an Oirthir de chuid na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí

Uirlisí le haghaidh múinteoirí – An bhréagaisnéis a aithint agus a chomhrac

Na fíricí a sheiceáil

Factsheet |

Decision-making in the EU

Although the European Union is sometimes accused of being undemocratic, all EU laws must be approved by democratically elected politicians.